Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
GHC
CTCP Thủy điện Gia Lai
114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng-Thành phố Pleiku-Gia Lai
0593830013
5900288566
Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên
Bình thường
Hoạt động
26/04/2011
205.000.000
20.500.000
20.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/10/2020 30/10/2020 05/11/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 01/10/2020 02/10/2020 15/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/05/2020 25/05/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/03/2020 20/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/11/2019 20/11/2019 10/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/11/2019 11/11/2019 05/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
7 19/08/2019 20/08/2019 05/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 15/03/2019 18/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 05/12/2018 06/12/2018 24/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 9 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>