Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GGG
CTCP Ô tô Giải Phóng
Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
0219382204
5100165283
Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ
Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
15/08/2014
96.354.560
9.635.456
9.635.456
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/04/2020 08/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/04/2019 19/04/2019 16/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/04/2020 14:17 Báo cáo thường niên 2019
2 09/04/2020 14:16 Báo cáo tài chính năm 2019
3 04/04/2019 11:25 Báo cáo tài chính năm 2018
4 06/04/2018 15:51 Báo cáo thường niên 2017
5 04/04/2018 18:42 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 5 bản ghi