Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GGG
CTCP Ô tô Giải Phóng
Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
0219382204
5100165283
Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ
Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
15/08/2014
96.354.560
9.635.456
9.635.456
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/04/2019 19/04/2019 16/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/05/2018 09/05/2018 31/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/04/2019 11:25 Báo cáo tài chính năm 2018
2 06/04/2018 15:51 Báo cáo thường niên 2017
3 04/04/2018 18:42 Báo cáo tài chính năm 2017
4 19/04/2017 15:55 Báo cáo thường niên 2016
5 17/04/2017 10:43 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 5 bản ghi