Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GER
CTCP Thể thao Ngôi sao Geru
1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
(84.8)38425110
4103004761
Trần Đình Mai - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Trạng - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
01/06/2010
22.000.000
2.200.000
2.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/08/2020 05/08/2020 18/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/03/2020 05/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/03/2019 22/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/03/2020 15:46 Báo cáo thường niên 2019
2 09/03/2020 15:46 Báo cáo tài chính năm 2019
3 19/02/2019 14:34 Báo cáo thường niên 2018
4 19/02/2019 14:18 Báo cáo tài chính năm 2018
5 04/04/2018 19:10 Báo cáo tài chính năm 2017
6 28/03/2018 14:12 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi