Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GCB
CTCP Petec Bình Định
389 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0563823863
4100406219
Nguyễn Trọng Phát - Tổng Giám đốc
Đỗ Khoa Mỹ Linh - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/12/2016
40.391.470
4.039.147
4.039.147
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/07/2020 08/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2020 13:48 Báo cáo thường niên 2019
2 06/04/2020 10:17 Báo cáo tài chính năm 2019
3 16/04/2019 14:57 Báo cáo thường niên 2018
4 04/04/2019 16:32 Báo cáo tài chính năm 2018
5 23/04/2018 09:55 Báo cáo thường niên 2017
6 04/04/2018 19:16 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi