Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FTI
CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị
357 Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Tp.HCM
02838308899
0300743380
Võ Hồng Phong - Tổng Giám Đốc; thành viên HĐQT
Vũ Cương Quyết - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
27/10/2017
39.437.100
3.937.790
3.943.710
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/05/2021 28/05/2021 30/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/04/2021 20/04/2021 20/05/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 25/01/2021 26/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 21/05/2020 22/05/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2021 17:23 Báo cáo thường niên 2020
2 14/04/2021 13:57 Báo cáo tài chính năm 2020
3 17/03/2021 17:35 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 04/05/2020 11:25 Báo cáo thường niên 2019
5 16/04/2020 15:09 Báo cáo tài chính năm 2019
6 07/05/2019 14:47 Báo cáo thường niên 2018
7 25/03/2019 16:48 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi