Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FTI
CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị
357 Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Tp.HCM
02838308899
0300743380
Võ Hồng Phong - Tổng Giám Đốc; thành viên HĐQT
Vũ Cương Quyết - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
27/10/2017
39.437.100
3.937.790
3.943.710
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/05/2020 22/05/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/05/2019 23/05/2019 11/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/12/2018 10/12/2018 14/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi