Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
FT1
CTCP Phụ tùng máy số 1
Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
02083862396
4600358468
Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc
Nguyễn Đức Hiển - giám đốc
Bình thường
Hoạt động
27/09/2017
70.798.530
7.079.853
7.079.853
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2022 28/03/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/08/2021 19/08/2021 20/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2021 26/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/08/2020 18/08/2020 22/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 01/06/2020 02/06/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 13 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>