Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FT1
CTCP Phụ tùng máy số 1
Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
02083862396
4600358468
Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc
Nguyễn Đức Hiển - giám đốc
Bình thường
Hoạt động
27/09/2017
70.798.530
7.079.853
7.079.853
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/08/2021 19/08/2021 20/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2021 26/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/08/2020 18/08/2020 22/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/06/2020 02/06/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 26/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/09/2019 27/09/2019 29/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi