Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FOX
CTCP Viễn thông FPT
Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
04.7300.2222
0101778163
Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch hội đồng quản trị
Vũ Thị Mai Hương - Phó tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
13/01/2017
2.736.464.610
273.616.446
273.646.461
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/06/2021 01/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 11/03/2021 12/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/12/2020 24/12/2020 22/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/08/2020 31/08/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 29/06/2020 30/06/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 29/06/2020 30/06/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 13/02/2020 14/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 03/01/2020 06/01/2020 22/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 25/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 9 bản ghi