Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FDG
CTCP Docimexco
89 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
04.2773855356
1400103227
Trần Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc
Huỳnh Thị Xuân Kiều - Phó phòng kinh doanh
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
19/08/2016
132.000.000
13.200.000
13.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu