Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
FCS
CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
08 3967 2060
0300559014
Trần Anh Vũ - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Đỗ Ngọc Nga - Phó tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
03/03/2017
294.500.000
29.450.000
29.450.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2019 02/04/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/04/2018 06/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 24 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>