Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
FBA
CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA
Số 1 - N7 - TT5 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội
(+84 4) 36415114
0103002812
Nguyễn Minh Hậu - Tổng Giám đốc
Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Đình chỉ giao dịch
Ngừng giao dịch
18/02/2011
45.000.000
3.414.900
3.414.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu