Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EIN
CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
08 2215 2585
0305128163
Phùng Hoài Ngọc - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phùng Hoài Ngọc - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/03/2017
841.000.000
45.407.161
45.407.161
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/06/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/05/2019 16/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi