Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EFI
CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục
số 81 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
02439747322
0102556300
Hoàng Trí Cường - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tường Vân - Thư ký công ty
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
24/04/2017
108.800.000
10.880.000
10.880.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/06/2020 02/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2020 27/03/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi