Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DXL
CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
Số 1 A Đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
02053814848
4900101456
Đậu Trường Sinh - Tổng Giám đốc
Bế Thị Thu Hương - Cán bộ phòng Tổ chức - Kế hoạch tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
28/06/2010
39.579.000
3.957.900
3.957.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/05/2021 01/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/03/2020 23/03/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi