Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTV
CTCP Phát triển điện Trà Vinh
Khóm 1, Phường 9, Thị Xã Trà Vinh ,Tỉnh Trà Vinh
(074) 3680076
2100110200
Lý Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc
Lý Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
09/09/2010
52.800.000
5.264.000
5.280.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/04/2020 21/04/2020 07/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/02/2020 02/03/2020 17/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/02/2020 02/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/05/2019 28/05/2019 21/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/02/2019 28/02/2019 22/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 27/02/2019 28/02/2019 19/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 13/06/2018 14/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/03/2020 14:41 Báo cáo thường niên 2019
2 10/03/2020 13:40 Báo cáo tài chính năm 2019
3 01/04/2019 16:53 Báo cáo thường niên 2018
4 14/03/2019 17:02 Báo cáo tài chính năm 2018
5 05/04/2018 13:13 Báo cáo thường niên 2017
6 20/03/2018 16:00 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi