Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTK
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
Tầng 2, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0435.161.605
0104297034
Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Hồng - Phó chánh văn phòng kiêm thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/12/2016
6.800.000.000
680.000.000
680.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2020 05/06/2020 25/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2020 19/03/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/05/2019 31/05/2019 25/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 18/03/2019 19/03/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi