Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DTC
CTCP Viglacera Đông Triều
Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
0333.670.010
5700486105
Lưu Văn Hưng - Giám đốc
Dương Đức Vĩ - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
25/12/2006
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/02/2020 12/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/02/2019 15/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 19 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>