Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DSC
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84-0236)3888 456
48/GPDC-UBCK
Nguyễn Vũ Thành - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Vũ Thành - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2018
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/08/2020 14/08/2020 24/08/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/01/2019 28/01/2019 16/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 21 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>