Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DPP
CTCP Dược Đồng Nai
221B Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
(061) 3822591
3600248086
Trần Trung Tuấn - Giám đốc Công ty
Phạm Mỹ Lệ - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/05/2010
30.000.100
3.000.010
3.000.010
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/05/2021 11/05/2021 25/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/03/2021 18/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/03/2020 25/03/2020 09/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/03/2021 10:47 Báo cáo thường niên 2020
2 19/03/2021 10:36 Báo cáo tài chính năm 2020
3 10/03/2021 17:42 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 27/05/2020 15:54 Báo cáo thường niên 2019
5 26/02/2020 10:38 Báo cáo tài chính năm 2019
6 21/03/2019 14:49 Báo cáo thường niên 2018
7 19/03/2019 09:39 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi