Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DPP
CTCP Dược Đồng Nai
221B Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
(061) 3822591
3600248086
Đỗ Thị Nga - Giám đốc Công ty
Phạm Mỹ Lệ - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/05/2010
30.000.100
3.000.010
3.000.010
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2020 25/03/2020 09/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/04/2019 02/05/2019 16/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2019 28/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/05/2020 15:54 Báo cáo thường niên 2019
2 26/02/2020 10:38 Báo cáo tài chính năm 2019
3 21/03/2019 14:49 Báo cáo thường niên 2018
4 19/03/2019 09:39 Báo cáo tài chính năm 2018
5 26/03/2018 08:23 Báo cáo thường niên 2017
6 16/03/2018 10:31 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi