Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DPP
CTCP Dược Đồng Nai
221B Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
(061) 3822591
3600248086
Trần Trung Tuấn - Giám đốc Công ty
Phạm Mỹ Lệ - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
19/05/2010
30.000.100
3.000.010
3.000.010
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/05/2022 11/05/2022 25/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2022 25/03/2022 22/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/05/2021 11/05/2021 25/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 17/03/2021 18/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>