Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DOP
CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
(0277) 3877012 - (0277) 3877029
1400475345
Ngyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Trâm Anh - Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính
Bình thường
Hoạt động
30/10/2015
47.199.500
4.719.950
4.719.950
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/08/2020 06/08/2020 24/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/04/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/07/2019 31/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 05/04/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2020 14:27 Báo cáo thường niên 2019
2 08/04/2020 10:35 Báo cáo tài chính năm 2019
3 23/04/2019 10:42 Báo cáo thường niên 2018
4 05/04/2019 15:20 Báo cáo tài chính năm 2018
5 26/04/2018 08:46 Báo cáo thường niên 2017
6 04/04/2018 13:46 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi