Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DOP
CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
(0277) 3877016
1400475345
Ngyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Chí Hiếu - Nhân viên kinh doanh
Bình thường
Hoạt động
30/10/2015
47.199.500
4.719.950
4.719.950
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/07/2019 31/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/04/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/11/2018 29/11/2018 17/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 14/05/2018 15/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 17/04/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/04/2019 10:42 Báo cáo thường niên 2018
2 05/04/2019 15:20 Báo cáo tài chính năm 2018
3 26/04/2018 08:46 Báo cáo thường niên 2017
4 04/04/2018 13:46 Báo cáo tài chính năm 2017
5 28/04/2017 17:30 Báo cáo tài chính năm 2016
6 24/04/2017 09:29 Báo cáo thường niên 2016
    Tổng số 6 bản ghi