Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DOC
CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai
Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa
061.3836.074 - 3836.370
3600333736
Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT
Cao Hùng Lai - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
19/12/2016
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/12/2020 11/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 01/04/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2020 15:41 Báo cáo thường niên 2019
2 06/04/2020 10:03 Báo cáo tài chính năm 2019
3 22/04/2019 09:59 Báo cáo thường niên 2018
4 03/04/2019 16:09 Báo cáo tài chính năm 2018
5 27/04/2018 08:58 Đính chính Báo cáo thường niên 2017
6 17/04/2018 13:59 Báo cáo thường niên 2017
7 30/03/2018 14:07 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 7 bản ghi