Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DNS
CTCP Thép Đà Nẵng
Khu Công nghiệp Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
0511 – 3842561
0400101549
Đinh Xuân Đức - Tổng giám đốc
Đinh Xuân Đức - Tổng giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/04/2010
216.000.000
21.600.000
21.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 01/04/2019 02/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/06/2018 05/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 03/04/2018 04/04/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 23 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>