Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DNS
CTCP Thép Đà Nẵng
Khu Công nghiệp Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
0511 – 3842561
0400101549
Đinh Xuân Đức - Tổng giám đốc
Đinh Xuân Đức - Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
05/04/2010
216.000.000
21.600.000
21.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 1 bản ghi
  Tổng số 69 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>