Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNL
CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng
Đường Yết Kiêu – Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
+84.0511 2 243 805
0400999731
Trần Phước Hồng - Tổng giám đốc
Trần Phước Hồng - Phó Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
18/08/2011
43.100.000
4.310.000
4.310.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2020 26/02/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/05/2019 10/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/02/2019 18/02/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/05/2018 14/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 01/03/2018 02/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 05/04/2019 14:59 Báo cáo thường niên 2018
2 21/03/2019 13:03 Báo cáo tài chính năm 2018
3 05/04/2018 14:26 Báo cáo thường niên 2017
4 22/03/2018 10:11 Báo cáo tài chính năm 2017
5 17/03/2017 09:41 Báo cáo thường niên 2016
    Tổng số 5 bản ghi