Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DNF
CTCP Lương thực Đà Nẵng
Tầng 16 – Tòa nhà Công viên phần mềm – Số 02 Quang Trung – P.Thạch Thang – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng
0511 3888625 – 3888626
4000101764
Phạm Tấn Củng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Trần Thị Mỹ Linh - Phó TGĐ
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
06/09/2010
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu