Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNA
CTCP Điện nước An Giang
Số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
076. 3856 100
1600249791
Lương Văn Bạ - Chủ tịch HĐQT
Lê Việt Anh - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/10/2017
563.295.670
56.329.567
56.329.567
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2022 10/05/2022 16/05/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 08/10/2021 11/10/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 26/07/2021 27/07/2021 27/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/05/2021 31/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 17/09/2020 18/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 23/07/2020 24/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 11/06/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi