Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNA
CTCP Điện nước An Giang
Số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
076. 3856 100
1600249791
Lương Văn Bạ - Chủ tịch HĐQT
Lương Văn Bạ - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/10/2017
510.929.990
51.092.999
51.092.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/09/2019 20/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 19/08/2019 20/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 12/07/2019 15/07/2019 10/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/06/2019 05/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/06/2018 05/06/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 24/05/2018 25/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi