Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DLV
CTCP Du lịch Việt Nam Vitours
83 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
(0511) 3822213, 3896807
0400102207
Trần Ngọc Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Trần Ngọc Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
02/11/2010
29.100.000
2.910.000
2.910.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu