Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DLR
Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú - Phường 3- Đà Lạt - Lâm Đồng
0633822243
5800000142
Trịnh Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Kim Chính - TVHĐQT, TGĐ
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/05/2019
45.000.000
4.500.000
4.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu