Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DLC
CTCP Du lịch Cần Thơ
Số 50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
07103 824 221 - 07103 810 854
1800155131
Vưu Chấn Hùng - Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Thịnh - Quyền Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
11/05/2011
50.000.000
4.724.705
4.780.080
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu