Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DKP
CTCP Dược khoa
Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
02439332607
0101326329
Nguyễn Trường Giang - Tổng Giám đốc
Nguyễn Trường Giang - Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
10/10/2018
30.039.100
2.984.910
3.003.910
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2020 03/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/12/2019 18/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 08/04/2020 14:38 Báo cáo tài chính năm 2019
2 23/05/2019 15:54 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi