Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DKC
CTCP Chợ Lạng Sơn
Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
02053873388
4900102530
Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
14/07/2020
22.885.400
2.288.540
2.288.540
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/05/2022 31/05/2022 16/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/03/2021 30/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/10/2020 15/10/2020 10/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi