Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DID
CTCP DIC - Đồng Tiến
Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
0251.3521752
3600692809
Trần Anh Điền - Tổng Giám đốc
Trần Anh Điền - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
04/06/2020
139.000.000
13.900.000
13.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/10/2020 14:54 Báo cáo tài chính quý 3/2020
2 18/08/2020 15:15 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
3 23/07/2020 11:28 Báo cáo tài chính quý 2/2020
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 4 bản ghi