Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DGT
CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
200, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513.899916
3600259916
Trần Ngọc Minh - Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tuấn - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
09/03/2010
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/10/2021 20/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 16/04/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/07/2020 28/07/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi