Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DDN
CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0511.3 822247
0400101404
Tống Viết Phải - Tổng giám đốc
Phạm Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
24/06/2009
121.344.740
12.134.474
12.134.474
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/08/2020 24/08/2020 07/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/06/2020 05/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/06/2019 28/06/2019 Trả CP thưởng
4 27/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 05/04/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi