Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DDN
CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I,Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
02363822247
0400101404
Nguyễn Công Lâm - Tổng giám đốc
Phạm Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
24/06/2009
139.543.150
13.954.315
12.134.474
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/11/2021 15/11/2021 22/11/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 12/11/2021 15/11/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 27/05/2021 28/05/2021 29/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/08/2020 24/08/2020 07/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/06/2020 05/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi