Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DCS
CTCP Tập Đoàn Đại Châu
Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
0437194353
0101030402
Đường Đức Hoá - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Mai Linh - Nhân viên hành chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/05/2019
603.110.000
60.309.533
60.310.988
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2021 04/06/2021 29/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/06/2020 15/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi