Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DCS
CTCP Tập Đoàn Đại Châu
Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
0437194353
0101030402
Đường Đức Hoá - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Mai Linh - Nhân viên hành chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/05/2019
603.109.880
60.309.533
60.310.988
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/10/2019 08:25 Báo cáo tài chính quý 3/2019
2 21/08/2019 11:24 Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
3 24/07/2019 10:11 Báo cáo tài chính quý 2/2019
    Tổng số 3 bản ghi