Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DCD
CTCP Du lịch & Thương mại DIC
Số 169 Thùy Vân, P.8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
02453859519
3500592920
Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT
Phạm Bá Phúc - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
30/09/2015
112.943.230
11.294.323
11.294.323
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2020 16/06/2020 Hình thức khác
2 04/11/2019 05/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 15/04/2020 08:29 Báo cáo thường niên 2019
2 31/03/2020 16:02 Báo cáo tài chính năm 2019
3 24/04/2019 09:41 Báo cáo thường niên 2018
4 04/04/2019 14:02 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 4 bản ghi