Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DC1
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Lầu 1, tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa
0643807394
3500613828
Trần Duy Anh - Giám đốc
Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/07/2016
31.499.650
3.149.965
3.149.965
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/09/2020 04/09/2020 18/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi