Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DC1
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Lầu 1, tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa
0643807394
3500613828
Trần Duy Anh - Giám đốc
Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/07/2016
31.499.650
3.149.965
3.149.965
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/09/2020 04/09/2020 18/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/02/2021 10:20 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
2 17/04/2020 16:36 Báo cáo tài chính năm 2019
3 06/06/2019 14:48 Báo cáo thường niên 2018
4 19/03/2019 08:55 Báo cáo tài chính năm 2018
5 21/03/2018 16:53 Báo cáo thường niên 2017
6 08/03/2018 08:39 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi