Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DC1
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Lầu 1, tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa
0643807394
3500613828
Trần Duy Anh - Giám đốc
Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/07/2016
31.499.650
3.149.965
3.149.965
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 22/10/2018 23/10/2018 Trả cổ tức bằng CP
5 22/10/2018 23/10/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 22/10/2018 23/10/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi