Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DBW
CTCP Cấp nước Điện Biên
Tổ dân phố 1, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
02303810198
5600100728
Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
09/01/2017
393.201.000
39.320.100
39.320.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/05/2020 18/05/2020 05/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/03/2020 10/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/03/2019 01/04/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 25 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>