Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DAS
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
53 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
05113821637
0400101669
Đàm Ngọc Bảo - Giám đốc
Nguyễn Thơi - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
25/09/2014
42.000.000
4.200.000
4.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2021 23/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/10/2020 02/11/2020 03/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 13/03/2020 16/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi