Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DAP
CTCP Đông Á
18 Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
058.3831610 - 058.3834348
4200525354
Lê Thị Hương Dung - Giám đốc
Nguyễn Thị Kim Thảo - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
04/05/2010
16.800.000
1.680.000
1.680.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2020 15/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/06/2020 10/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/03/2020 25/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 10/05/2019 13/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/03/2019 26/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2020 11:09 Báo cáo thường niên 2019
2 23/03/2020 10:45 Báo cáo tài chính năm 2019
3 16/04/2019 15:17 Báo cáo thường niên 2018
4 01/04/2019 09:13 Báo cáo tài chính năm 2018
5 19/04/2018 13:58 Báo cáo thường niên 2017
6 03/04/2018 09:33 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi