Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DAP
CTCP Đông Á
18 Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
058.3831610 - 058.3834348
4200525354
Lê Thị Hương Dung - Giám đốc
Nguyễn Thị Kim Thảo - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
04/05/2010
16.800.000
1.680.000
1.680.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/05/2021 13/05/2021 28/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2021 23/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/07/2020 15/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/06/2020 10/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/03/2020 25/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi