Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CXH
Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội
Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
043.8271924
0100106017
Nguyễn Thành Chung - Giám đốc
Hoàng Huy Thông - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
26/02/2016
18.853.060
1.885.306
1.885.306
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2020 28/05/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/03/2020 17/03/2020 11/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi