Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CST
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Tổ 1, Khu Cao Sơn2, Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
0333862210
5702053837
Phạm Thành Đông - Giám đốc
Phạm Phú Mỹ - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
26/04/2021
428.467.730
42.846.773
42.846.773
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/05/2022 30/05/2022 30/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2022 21/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/06/2021 10/06/2021 29/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi