Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
(84-4) 3926 0099
96/UBCK-GP
Wang Wei Ya - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hoàng Xuân Hùng - TGĐ kiêm Phó CTHĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/03/2019
168.000.000
16.800.000
16.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/07/2021 21/07/2021 16/08/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi