Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CPI
CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân
Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
0033 351 2868
5700688013
Phạm Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
28/07/2017
365.050.000
36.505.000
36.505.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/06/2020 02/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2020 20/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/10/2019 09/10/2019 02/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi