Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CNT
CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
(lầu 6) 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
(08) 38295604-38295488
0301460120
Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phùng Đạt Đức
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/03/2015
100.150.690
39.915.069
10.015.069
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/11/2019 02/12/2019 24/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 27/11/2019 28/11/2019 13/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 20/08/2019 21/08/2019 06/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 08/03/2019 11/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi