Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CNN
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4, Phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa,Hà Nội
04.38523706
0100106169
Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/06/2016
88.000.000
8.800.000
8.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 07/03/2018 08/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/05/2019 09:19 Báo cáo tài chính năm 2018
2 04/04/2018 10:51 Báo cáo thường niên 2017
3 26/03/2018 08:53 Báo cáo tài chính năm 2017
4 30/03/2017 16:53 Báo cáo thường niên 2016
5 23/03/2017 08:59 Báo cáo tài chính năm 2016
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 75 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>