Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CNN
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4, Phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa,Hà Nội
04.38523706
0100106169
Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/06/2016
88.000.000
8.800.000
8.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2022 31/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/06/2021 15/06/2021 24/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/04/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/06/2020 04/06/2020 15/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 16 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>