Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CNN
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4, Phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa,Hà Nội
04.38523706
0100106169
Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/06/2016
88.000.000
8.800.000
8.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2020 04/06/2020 15/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/04/2020 14:33 Báo cáo thường niên 2019
2 08/04/2020 10:08 Báo cáo tài chính năm 2019
3 13/05/2019 09:19 Báo cáo tài chính năm 2018
4 04/04/2018 10:51 Báo cáo thường niên 2017
5 26/03/2018 08:53 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 5 bản ghi