Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMT
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông
Số 36, ngõ 68 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà
024.3773.0793
0103002543
Lê Ngọc Tú - Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Thuận
Bình thường
Hoạt động
24/04/2019
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/10/2021 05/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 07/04/2021 08/04/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2020 27/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 15/11/2019 18/11/2019 06/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi