Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CMP
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
Thôn Bình an, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
054.3.876.096 - 054.3.891.841
3300515171
Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc
Lê Văn Tiến - Thư ký HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
15/02/2016
324.054.150
32.405.415
32.405.415
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/09/2019 26/09/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>