Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CMF
CTCP Thực phẩm Cholimex
Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
037.653.389/ 90/91
0304475742
Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT
Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
81.000.000
8.100.000
8.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2022 24/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2022 24/03/2022 10/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/07/2020 15/07/2020 28/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/06/2020 09/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 14 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>