Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CLX
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
083.8547102
0301307933
Huỳnh An Trung - Tổng giám đốc
Huỳnh An Trung - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/03/2017
866.000.000
86.600.000
86.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2022 15/03/2022 15/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/03/2021 15/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi