Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CLS
CTCP Chứng khoán Chợ Lớn
631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
(08) 3855 1661
39/UBCK-GPHĐKD
Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Liệt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
24/06/2009
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu