Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CLG
CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec
Tầng 6, cao ốc H2, số 196 Hoàng Diệu, P8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
0303666737
Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
05/05/2021
211.500.000
21.150.000
21.150.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu